Fakta om Elhub

Fakta om Elhub

Fakta om Elhub

I 2013 ga NVE Statnett i oppdrag å etablere en datahub som skal omfatte alle måledata for strøm i Norge. Dette innebærer etablering og drift av en permanent tjeneste i kraftmarkedet som vil fungere som et bindeledd mellom nettleverandører og kraftleverandører.

Det overordnede formålet med Elhub er å etablere en samfunnsøkonomisk effektiv IKT-infrastruktur for sluttbruker-markedet for kraft i Norge. Les mer om hvilke målsetninger Innføring av Elhub skal bidra til å oppnå her.

Når en sluttkunde forbruker strøm registres dette av AMS måleren. Det samlede forbruket hos sluttkunden overføres til nettselskapet i nettområdet og videreføres inn til Elhub innen kl. 07.00 påfølgende dag. Kraftleverandører vil da umiddelbart få tilgang til sine kunders forbruk. Dette vil effektivisere kundebehandling i form av behandlingstid og nøyaktighet ved fakturering, leverandørbytter m.m.

 

Elhub skal sikre effektiv lagring og distribusjon av måleverdier med høy kvalitet og datasikkerhet. Et sentralt prinsipp i det nye regelverket er at strømkundene eier sine egne strømdata, og at de kan se og bestemme hvem som får tilgang til sine data.

Elhub vil tilby markedsaktørene en portal/web-løsning slik at de selv kan administrere og overvåke viktige prosesser og kvaliteten av data som blir sendt inn. I portalen vil en kunne få grafisk monitoring av egne arbeidsprosesser, utføre spørringer og rapporter.

Les mer om Elhub her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *