Om oss

Om oss

Balcoo leverer software og rådgivning til kraftbransjen. Selskapet leverer en innovativ kundeapp som strømleverandørene kan tilby til sine kunder og har solid kompetanse innen energi, miljø, bærekraft og digitalisering.

Balcoo er en langsiktig partner for virksomheter som vil forbedre sin lønnsomhet og gi merverdi til sine kunder gjennom fokus på digitalisering, effektivisering og bærekraft.

Selskapet er lokalisert i Stavanger på Ipark, som er et internasjonalt senter for innovasjon, forskning og næringsutvikling med over 130 bedrifter og nærmere 900 ansatte.

 

Vår visjon

Balcoo skal bidra til en bærekraftig framtid for mennesker og miljø ved å tilføre verdier til energibruker, energiselskap og samfunn.

 

Kvalitet, bærekraft og arbeidsmijlø

Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre kvalitet og levere produkter og tjenester som er bærekraftige over livsløpet i henhold til bærekraftprinsippene i trippel bunnlinje – miljø, økonomi og sosialt/samfunn.

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs. De ansattes helse og trivsel skal sikres gjennom kontinuerlig fokus på forbedring av arbeidsmiljø og nulltoleranse for skader.

Les mer om vårt fokus på bærekraftprinsippene i trippel bunlinje her.

Møt ledelse og styre

Bjørn Grønning

Bjørn Grønning

Daglig leder

Bjørn har arbeidet som IKT rådgiver og med softwareutvikling store deler av yrkeskarrieren. Han har lang erfaring fra forretningsutvikling og strategi gjennom arbeid i store og små selskap i tillegg til egen grundervirksomhet. Nøkkelkompetanse er forretningsutvikling, strategi, innovasjon, rådgiving, prosjektledelse og softwareutvikling. Siv. Ing. Informasjonsteknologi, MBA in International Business and Export Management fra London

Liv Bjørnø

Liv Bjørnø

Key Account Manager

Liv har arbeidet innen økonomi/regnskap i starten av sitt yrkesliv, før fokus dreide mot  rådgivning innen forretningsprosesser,  salg og implementering i softwarebransjen.
I relasjon til kunde har Liv fokus på trygghet, pålitelighet og langsiktighet.
Utdannet innen økonomi og administrasjon ved Universitetet i Stavanger
Jan Helge Strømnes

Jan Helge Strømnes

Styreleder

Jan Helge er en engasjert leder som har arbeidet hele sin yrkeskarriere med spennende selskap og prosjekter innen energi, miljø og bærekraft. Lang erfaring med forretningsutvikling, strategi og innovasjon innen energi- og eiendom. Nøkkelkompetanse er strategi, ledelse, innovasjon, energi, miljø og bærekraft. Utdannet som sivilingeniør og innen økonomi/ledelse.


Balcoo tar samfunnsansvar, driver bærekraftig og bidrar positivt til samfunnet og miljøet. Samtidig som vi skaper økonomisk verdi for kundene og eierne.

Kontakt oss nå