Blog

Det kan forekomme en flytende sol eksplosjon

Det kan forekomme en flytende sol eksplosjon

Flytende solenergi (PV) installasjoner åpner nye muligheter for å oppgradere solenergi, spesielt i land med høy befolkningstetthet og konkurrerende bruksområder for tilgjengelig land. Flytende solenergi har blitt en viktig nisje, og Investeringene i solkraft er i stadig større vekst. Der har Norge særdeles gode forutsetninger, spesielt med offshore teknologien vi har opparbeidet oss. Den kommer…

Elektrifisering av transport gir 10% reduksjon av norske klimagassutslipp i 2030

Elektrifisering av transport gir 10% reduksjon av norske klimagassutslipp i 2030

NVE har beregnet at elektrifisering av transport kan gi energibesparelser på over 20 TWh i 2030. Dette tilsvarer i størrelsesorden 6 millioner tonn CO2 som utgjør omtrent 10% av de norske utslippene. Elektrifisering av transport skjer i stadig raskere tempo og fører til energieffektivisering og reduserte klimagassutslipp. Elbiler, elferger og elbusser blir stadig mer vanlig.…

Balcoo vant softwarepris i Asia

Balcoo vant softwarepris i Asia

Balcoo kundeapp vant NBQSA pris innen temaet bærekraft og miljøteknologi. Appen bidrar til energieffektivisering og økt bevissthet hos energikundene. Balcoo kundeapp er en mobil applikasjon som blant annet fokuserer på å analysere avlesninger fra de nye automatiske målerne (AMS-målere) hos energikundene for å spare strøm og forutsi fremtidig bruk. For å utarbeide prognosene om fremtidig…

Balcoo kommer på Markedskonferansen - kommer du?

Balcoo kommer på Markedskonferansen - kommer du?

Møt Liv og Jan Helge på Markedskonferansen til Energi Norge den 7.-8. november 2018. Lokasjonen er Quality Airport Hotel Gardermoen og temaet som skal diskuteres er #VerdienAvStrøm. Hvordan kan strømleverandørene være forberedt på en fremtid med elektrifisering og økt verdi av strøm? #VerdienAvStrøm er et samfunn der verdiskaping, elektrifisering, sysselsetting og klimatiltak er i fokus…