Blog

Elektrifisering av transport gir 10% reduksjon av norske klimagassutslipp i 2030

Elektrifisering av transport gir 10% reduksjon av norske klimagassutslipp i 2030

NVE har beregnet at elektrifisering av transport kan gi energibesparelser på over 20 TWh i 2030. Dette tilsvarer i størrelsesorden 6 millioner tonn CO2 som utgjør omtrent 10% av de norske utslippene. Elektrifisering av transport skjer i stadig raskere tempo og fører til energieffektivisering og reduserte klimagassutslipp. Elbiler, elferger og elbusser blir stadig mer vanlig.…

Balcoo vant softwarepris i Asia

Balcoo vant softwarepris i Asia

Balcoo kundeapp vant NBQSA pris innen temaet bærekraft og miljøteknologi. Appen bidrar til energieffektivisering og økt bevissthet hos energikundene. Balcoo kundeapp er en mobil applikasjon som blant annet fokuserer på å analysere avlesninger fra de nye automatiske målerne (AMS-målere) hos energikundene for å spare strøm og forutsi fremtidig bruk. For å utarbeide prognosene om fremtidig…

Balcoo kommer på Markedskonferansen - kommer du?

Balcoo kommer på Markedskonferansen - kommer du?

Møt Liv og Jan Helge på Markedskonferansen til Energi Norge den 7.-8. november 2018. Lokasjonen er Quality Airport Hotel Gardermoen og temaet som skal diskuteres er #VerdienAvStrøm. Hvordan kan strømleverandørene være forberedt på en fremtid med elektrifisering og økt verdi av strøm? #VerdienAvStrøm er et samfunn der verdiskaping, elektrifisering, sysselsetting og klimatiltak er i fokus…

Stor satsing på elbusser i Kina

Stor satsing på elbusser i Kina

Kina har gjennom subsidiering av produksjonen bidratt til å gjøre solceller mye billigere – både for kinesere og resten av verden. Det er grunn til å tro at de nå gjør det samme med elbusser. I det som kineserne kaller et “pilotprosjekt” er over 16 000 busser i byen Shenzhen elektrifisert i løpet av få…

Stor økning i antall leverandørbytter for næringskunder

Stor økning i antall leverandørbytter for næringskunder

Antall leverandørbytter for næringskunder økte med 20% i 2. kvartal 2018 sammenlignet med samme kvartal 2017 viser NVEs leverandørskifteundersøkelse. For husholdninger økte antall bytter med 5%. I Norge er det ca. 2,6 mill. husholdningskunder og i 2. kvartal var det 140 000 leverandørskifter. Blant de 360 000 næringskundene var det 12 400 leverandørskifter.   Høye…