Fakta om NVE

Fakta om NVE

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet. Direktoratet skal sikre en samlet og miljøvennlig forvaltning av vassdragene i Norge, og de skal arbeide for en effektiv kraftomsetning og kostnadseffektive energisystemer. De skal også bidra til en effektiv energibruk. NVE har et sentralt arbeid i beredskapen mot ras, flom og vassdragsulykker.…

Fakta om GDPR

Fakta om GDPR

Fakte om GDPR – General Data Protection Regulation EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), blir ny norsk lov i 2018, og erstatter da de gjeldene regler for personvern i Norge. Det nye regelverket gir virksomheter nye plikter og enkeltpersoner man behandler opplysninger om får nye rettigheter. Den gir innbyggere i EU og…