Fakta om GDPR

Fakta om GDPR

Fakte om GDPR – General Data Protection Regulation EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), blir ny norsk lov i 2018, og erstatter da de gjeldene regler for personvern i Norge. Det nye regelverket gir virksomheter nye plikter og enkeltpersoner man behandler opplysninger om får nye rettigheter. Den gir innbyggere i EU og…

Kunsten å skaffe seg en fokusgruppe

Kunsten å skaffe seg en fokusgruppe

Vi i Balcoo har utviklet en kundeapp for energibransjen. Det er selvsagt kritisk viktig for oss å kartlegge hvilket innhold i en slik kundeportal som skaper lojalitet og engasjement. Det er en kunst å sette sammen gode fokusgrupper og gi dem spørsmål og oppgaver som faktisk er nyttige for dem, og det man ønsker å teste. Alle…

Dalane Energi valgte Balcoo kundeapp

Dalane Energi valgte Balcoo kundeapp

Dalane Energi har inngått avtale med Balcoo om kjøp av kundeappen som etter planen blir tilgjengelig for energikundene i april. Dalane Energi AS er et konsern bestående av Dalane Kraft AS og Dalane Nett AS. Dalane Kraft AS driver kraftproduksjon og strømsalg, mens Dalane Nett AS drifter og vedlikeholder hele nettet i de fire Dalane…

Utrulling av nye automatiske strømmålere

Utrulling av nye automatiske strømmålere

Balcoo leverer en innovativ kundeapp som strømleverandørene kan tilby sine kunder. Kundeappen fungerer best når den kan motta måledata fra de nye automatiske strømmålerne (AMS målere) som installeres i norske boliger. Ifølge NVE får alle strømkunder i Norge nye og smarte strømmålere innen 1. januar 2019. Smarte strømmålere vil gi bedre informasjon om strømforbruk, og…