Kunsten å skaffe seg en fokusgruppe

Kunsten å skaffe seg en fokusgruppe

Vi i Balcoo har utviklet en kundeapp for energibransjen. Det er selvsagt kritisk viktig for oss å kartlegge hvilket innhold i en slik kundeportal som skaper lojalitet og engasjement.

Det er en kunst å sette sammen gode fokusgrupper og gi dem spørsmål og oppgaver som faktisk er nyttige for dem, og det man ønsker å teste. Alle som driver med utvikling for et marked, vet hvor kritisk viktig det er å spørre kundene til råds før løsninger blir valgt. Men hvordan kan man rekruttere deltakere til gode fokusgrupper?

Vi i Balcoo har testet ut vår pilot på flere fokusgrupper til nå, og vi vil fortsette å gjøre flere slike tester. Testene våre består både av skjema og samtale.

Ofte blir fokusgrupper delt inn i kjønn, alder, utdanning, men her var vår gruppe et sangkor, så da er det korsang bidragsyterne har felles; ikke nødvendigvis noe annet. Kjennskap, kunnskap og interesse for kraftleveranse er nok høyst variabelt i en slik sammensatt testgruppe.

Det er et forsøk på å treffe bredt, men det må understrekes at det ikke er forskning det vi gjør. Vi ønsker å teste, få tilbakemeldinger på det vi har tenkt og trodd som ideutviklere, og diskutere med gruppene hvilke andre ting og tema som kan være lojalitetsbyggende. De to testene vi har hatt har gitt nyttige og noen overraskende svar

Les mer om hvordan vi gikk frem med fokusgruppen hos Ipark her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *