Fakta om GDPR

Fakta om GDPR

Fakte om GDPR – General Data Protection Regulation

EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), blir ny norsk lov i 2018, og erstatter da de gjeldene regler for personvern i Norge. Det nye regelverket gir virksomheter nye plikter og enkeltpersoner man behandler opplysninger om får nye rettigheter.

Den gir innbyggere i EU og EØS større kontroll over sine egne personopplysninger og sikrer at informasjonen beskyttes i hele Europa.

Samtidig som GDPR kan skape utfordringer for oss som selskaper og organisasjoner, åpner forordningen også for nye muligheter.

Selskaper som viser at de verdsetter enkeltpersoners personvern, som åpent forteller hvordan de bruker opplysningene, og som utvikler og implementerer nye og bedre metoder for å håndtere kundedata i hele livssyklusen, opplever mer tillit og får mer lojale kunder.

GDPRInnebygd personvern betyr at det tas hensyn til personvern i alle utviklingsfaser av et system eller en løsning. Det er både kostnadsbesparende og mer effektivt enn å endre et ferdig system. Balcoo inkluderer Datatilsynets og GDPR sine anbefalinger i all softwareutvikling:

  1. Vær i forkant, forebygg fremfor å reparere – vurdere risikoene for personvernet så tidlig som mulig i utviklingsprosessen
  2. Gjør personvern til standardinnstilling
  3. Bygg personvern inn i designet
  4. Skap full funksjonalitet samtidig som personvernet ivaretas
  5. Ivareta informasjonssikkerheten fra start til slutt
  6. Vis åpenhet – vis hvordan personvernet er ivaretatt i app’en
  7. Respekter brukerens personvern – brukerens personvern har høy prioritet

Les mer om Datatilsynets 7 anbefalinger her.

GDPR trer i kraft i mai 2018. Hvis du ikke allerede har startet forberedelsene, oppfordrer vi deg til å starte nå. Start med å Lage en handlingsplan for prosessen frem til GDPR kravene iverksettes, slik at du har full kontroll i forkant, og kan svare på alle spørsmål fra kunder som gjelder de nye kravene.

Ønsker du å vite mer om GDPR, den viktigste endringen for personvern på 20 år, kan du lese her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *