God dugnadsånd for sparing av effekt på kalde dager

God dugnadsånd for sparing av effekt på kalde dager

Kostbare nettutbygginger kan reduseres ved å dele på strømmen de kaldeste dagene. Halvparten av husholdningene sier at de er villige til dette, noe som kan bidra til lavere økning av nettleien enn NVE forventer.  

God dugnadsånd

Den norske dugnadsånden er viden kjent. Vi stiller opp på dugnader for idrettslag, foreninger og rydding av plast på strendene. Det er en viktig del av vår kulturarv at vi bidrar til fellesskapet når det er behov!

Sintef har gjennomført en spørreundersøkelse som viser at dugnadsånden blant strømkunder vil være sterk på en kald dag hvor strømnettet er nær ved å briste. Hele 3 av 4 husholdninger sier at de er villige til å utsette start av vaskemaskin og oppvaskmaskin til senere på dagen. To av tre vil godta automatisk utkobling av varmtvannstanken dersom vannet ikke blir kaldt. Men det viktigste er at halvparten av husholdningene vil dele på strømmen når det virkelig kniper!

Les også innlegget vårt Norske husholdninger skal få færre strømbrudd her.

 

Viljen til fleksibilitet kan gi lavere økning av nettleie

Det er det maksimale forbruket de kaldeste dagene som er avgjørende for hvor stor kapasitet det er behov for i elnettet og hvor store investeringer nettselskapet må ta for å dekke denne kapasiteten. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) anslår at landets strømnett må forsterkes for 140 milliarder kroner innen 2025 – noe som over tid vil gi økning i nettleien.

Noen av investeringene kan reduseres dersom vanlige folk  er villige til å være fleksible og fordele strømforbruket sitt mer over døgnet. Dette kan i sin tur gi mindre økning i nettleien enn NVE forventer.

Ifølge Sintef er norske husholdningers vilje til å være fleksible mye større enn det mange kanskje har trodd. Dette kan vise seg å være lønnsomt for norske strømkunder.

 

Teknologiske løsninger gjør det lettere å være fleksibel
Ifølge utviklingssjef Gunnar Fotland i Enova må vi få fram ny teknologi, digitale løsninger og forretningsmodeller som utnytter fleksibiliteten i energisystemet.

Den teknologiske utviklingen går rasende fort. Sensorteknologi, smarte styringssystemer og Big Data Analyser gir nye muligheter for styring av effekt og energi. Kostnadene for slike løsninger synker for hvert år.

Les også Lad elbilen fra lyktestolper

Les også innlegget Høye strømpriser gjør det mer lønnsomt med energieffektivisering og solenergi her.

 

Balcoo leverer løsninger som hjelper strømkunden å være fleksibel

Balcoo arbeider målrettet med å utvikle løsninger som hjelper strømkundene til å spare strøm og bli mer bevisste om sitt eget forbruk. Balcoo kundeapp viser historiske strømutgifter og har prognoser for strømutgiftene neste dag og neste måned. Balcoo arbeider også med løsninger som automatisk vil gjøre strømforbruket jevnere over døgnet.

Det er veldig bra at strømkundene vil hjelpe hverandre og samfunnet ved å dele på strømmen når det kniper. Dersom man installerer slike løsninger i huset vil man også kunne spare strøm og få ned energiutgiftene over året. Med dagens smarte styringssystemer kan dette skje automatisk uten at strømkunden merker det, sier styreleder Jan Helge Strømnes i Balcoo.

 

Fakta om Balcoo

Balcoo leverer software og rådgivning til energibransjen.

Balcoo er en langsiktig partner for energiselskaper som vil forbedre sin lønnsomhet og gi merverdi til sine kunder gjennom fokus på digitalisering, effektivisering og bærekraft.

Selskapets visjon er å bidra til en bærekraftig framtid for mennesker og miljø ved å tilføre verdier til energibruker, energiselskap og samfunn.

Selskapet er lokalisert i Innovasjonspark Stavanger, som er et internasjonalt senter for innovasjon, forskning og næringsutvikling med over 150 bedrifter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *