Over 100 000 husholdningsbatterier solgt i Tyskland

Over 100 000 husholdningsbatterier solgt i Tyskland

Ifølge energiogklima.no er den sterkeste driveren for det økte salget at tyske forbrukere ønsker å sikre seg mot galopperende strømpriser i fremtiden. I tillegg er det dårlig butikk å levere egenprodusert strøm tilbake til elnettet.

Tyskland har siden 2010 ledet an i satsingen på solenergi, og som de fleste kjenner til er satsingen på solenergi en del av landets energiomstilling som kalles “Energiwende”, hvor hovedmålsetningen er at klimagassutslipp skal reduseres med 80-95% innen 2050.

Innen fornybar energiproduksjon og spesielt solenergi har Tyskland gjennom offentlige støtteordninger lykkes med å skape et stort volum. Ifølge Store Norske Leksikon var det i 2016 installert ca. 490 Watt solenergi per innbygger i Tyskland. Til sammenligning hadde Norge i overkant av 2 Watt/innbygger. Det store omfanget av solenergi i Tyskland har bidratt til å øke volumene for solindustrien, presse ned prisene og øke kompetansen hos leverandører og energikundene. I tiden framover forventes ytterligere prisfall på solenergi grunnet overproduksjon av solceller i Kina og EUs fjerning av minstepris på kinesiske solcellepaneler.

 

Antall solgte husholdningsbatterier for lagring av solstrøm øker kraftig i Tyskland

Bloomberg har publisert statistikk som viser at tallet på solgte batterisystemer til tyske husholdninger har passert 100 000 enheter. Dersom veksten fortsetter vil tallet være doblet i 2020.

Ifølge bransjeorganisasjonen BSW er den største driveren for veksten at tyske forbrukere ønsker å forsikre seg mot galopperende strømpriser i framtiden. Det er også lite lønnsomt for tyske forbrukere å selge overskuddet av solstrøm tilbake til elnettet. Andre viktige faktorer er at strømprisene øker i Tyskland samtidig som kostnadene for batterier går kraftig ned.

I en artikkel publisert av sysla spør man seg nå om det er en batterirevolusjon på gang i Tyskland.

 

Når kommer det til å ta av i Norge?

Etter hvert som solceller blir mer vanlig i norske hjem og batteriprisene synker, vil det også bli mer aktuelt for norske forbrukere å skaffe seg et husholdningsbatteri. I kombinasjon med smarte energistyringssystemer kan den vanlige forbruker utnytte solstrømmen på en optimal måte – for eksempel til lading av elbilen.

En annen viktig faktor er at NVE har varslet omlegging av nettleien til husholdninger i 2021. Dette vil gjøre det dyrere å bruke mye strøm samtidig og spesielt om vinteren når elnettet er mest belastet. Husholdningsbatterier kan bidra til å flate ut strømforbruket i boligen over døgnet slik at prisen man betaler for nettleien blir lavere. I løpet av noen år vil vi sannsynligvis oppleve økt bruk av husholdningsbatterier også i Norge.

Les mer om prisfall på solceller og batterirevolusjon her.

Les mer om batterilagring i denne artikkelen på nettstedet Energy Transition.

 

Fakta om Tyskland sin satsing på energiomstilling – Energiwende

Energiewende betyr energiomstilling på tysk. Det er et samleord for Tysklands arbeid for å fase inn fornybar energi, få bedre energieffektivitet, redusere CO2-utslipp og på sikt kutte ut fossile energikilder.

Innen 2050 skal:

  • klimagassutslipp reduseres med 80-95 prosent i forhold til 1990-nivå.
  • fornybarandelen i energimiksen være 60 prosent og 80 prosent i elektrisitetsforbruk.
  • energiforbruket skal reduseres med 50 prosent og elektrisitetsforbruket med 25 prosent sammenlignet med 2008-tall.
  • energiforbruket i transportsektoren skal reduseres med 40 prosent sammenlignet med 2005-tall

 

Les mer om Energiwende her og her.

 

Fakta om Balcoo

Balcoo leverer software og rådgivning til energibransjen.

Balcoo er en langsiktig partner for energiselskaper som vil forbedre sin lønnsomhet og gi merverdi til sine kunder gjennom fokus på digitalisering, effektivisering og bærekraft.

Selskapets visjon er å bidra til en bærekraftig framtid for mennesker og miljø ved å tilføre verdier til energibruker, energiselskap og samfunn.

Selskapet er lokalisert i Innovasjonspark Stavanger, som er et internasjonalt senter for innovasjon, forskning og næringsutvikling med over 150 bedrifter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *