Stor økning i antall leverandørbytter for næringskunder

Stor økning i antall leverandørbytter for næringskunder

Antall leverandørbytter for næringskunder økte med 20% i 2. kvartal 2018 sammenlignet med samme kvartal 2017 viser NVEs leverandørskifteundersøkelse. For husholdninger økte antall bytter med 5%.

I Norge er det ca. 2,6 mill. husholdningskunder og i 2. kvartal var det 140 000 leverandørskifter. Blant de 360 000 næringskundene var det 12 400 leverandørskifter.

 

Høye strømpriser og hardere konkurranse

Økningen i antall leverandørskifter kan henge sammen med de høye strømprisene i 2. kvartal hvor prisene var nærmere 50% høyere enn samme kvartal i 2017. I elspotområdet i Nord Norge hvor kundene har fritak fra merverdiavgift på strøm var økningen på hele 67%.

Antall leverandørskifter er en indikator for graden av konkurranse i sluttbrukermarkedet for kraft og økningen av antall leverandørskifter er en del av en langsiktig trend tilbake fra 2009.

 

 

Diagrammet viser antall leverandørskifter per år og kvartal for næringskunder og årlige leverandørbytter for næringskunder i prosent. Kilde: NVE.

Som vi ser av diagrammet byttet nærmere 15% av næringskundene leverandør i 2017, og det er sannsynlig at dette vil øke noe for 2018.

 

Markedsandeler

Den gjennomsnittlige markedsandelen for den dominerende strømleverandør i hvert nettområde holder seg på 68% for husholdningskunder og 57% for næringskunder. Dette har vært stabilt over lang tid.

Nest største strømleverandør ligger i snitt på ca. 12% og tredje største på 6-7% målt i antall kunder. Dette gjelder både for husholdnings- og næringskunder.

NVEs leverandørskifteundersøkelse for 2. kvartal 2018 finner du her.

Les mer om leverandørskifter og hvordan lojale kunder er gull verdt her.

 

Fakta om Balcoo

Balcoo leverer software og rådgivning til energibransjen.

Balcoo er en langsiktig partner for energiselskaper som vil forbedre sin lønnsomhet og gi merverdi til sine kunder gjennom fokus på digitalisering, effektivisering og bærekraft.

Selskapets visjon er å bidra til en bærekraftig framtid for mennesker og miljø ved å tilføre verdier til energibruker, energiselskap og samfunn.

Selskapet er lokalisert i Innovasjonspark Stavanger, som er et internasjonalt senter for innovasjon, forskning og næringsutvikling med over 150 bedrifter

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *