Stor satsing på elbusser i Kina

Stor satsing på elbusser i Kina

Kina har gjennom subsidiering av produksjonen bidratt til å gjøre solceller mye billigere – både for kinesere og resten av verden. Det er grunn til å tro at de nå gjør det samme med elbusser.

I det som kineserne kaller et “pilotprosjekt” er over 16 000 busser i byen Shenzhen elektrifisert i løpet av få år. Byen med 12 millioner innbyggere som ligger nord for Hongkong har dermed like mange elbusser som det er busser i trafikk i hele Norge. I tillegg er over 12 000 taxier i byen elektrifisert, noe som tilsvarer over 60% av taxiene. Det planlegges å elektrifisere resten av taxiene innen 2020.

I 2009 var Shenzhen en av 13 byer som ble valgt ut til å delta i et nasjonalt pilotprosjekt innen nye løsninger for transport og som diagrammet viser har det vært en rivende utvikling de siste årene.

Kina leder an satsingen på elbusser

Gjennom denne satsingen som innebærer subsidier til produksjon av bussene og ladesystemene skaper kineserne et hjemmemarked for elbusser, batterier og ladesystemer og er i løpet av få år blitt markedsledende i verden.

Den massive satsingen på elbusser fører til at teknologiutviklingen går langt raskere og at prisene pr. kjørt kilometer for elbussene presses nedover. I tillegg får Shenzhen renere luft, mindre støy og lavere driftskostnader for bussene sine.

For å forsyne bussene med elektrisitet er det bygget over 500 ladestasjoner med til sammen 8 000 ladepunkter. Det testes også ut ulike typer batteriløsninger og ladesystemer. Elbussene og ladesystemene er subsidiert med i størrelsesorden 4 milliarder kr.

 

Energieffektivisering og reduserte klimagassutslipp

De elektriske bussene er vesentlig mer energieffektive enn de gamle dieselbussene og energibruk er redusert med over 70%. Dette gir en reduksjon i forbruk av diesel med 345 000 tonn/år og selv om Kina benytter mye kullkraft, er reduserte CO2 utslipp beregnet til 1,35 millioner tonn/år.

Les mer om satsingen på elbusser i Shenzhen her.

 

Fakta om Balcoo

Balcoo leverer software og rådgivning til energibransjen.

Balcoo er en langsiktig partner for energiselskaper som vil forbedre sin lønnsomhet og gi merverdi til sine kunder gjennom fokus på digitalisering, effektivisering og bærekraft.

Selskapets visjon er å bidra til en bærekraftig framtid for mennesker og miljø ved å tilføre verdier til energibruker, energiselskap og samfunn.

Selskapet er lokalisert i Innovasjonspark Stavanger, som er et internasjonalt senter for innovasjon, forskning og næringsutvikling med over 150 bedrifter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *