Elektrifisering av transport gir 10% reduksjon av norske klimagassutslipp i 2030

Elektrifisering av transport gir 10% reduksjon av norske klimagassutslipp i 2030

NVE har beregnet at elektrifisering av transport kan gi energibesparelser på over 20 TWh i 2030. Dette tilsvarer i størrelsesorden 6 millioner tonn CO2 som utgjør omtrent 10% av de norske utslippene. Elektrifisering av transport skjer i stadig raskere tempo og fører til energieffektivisering og reduserte klimagassutslipp. Elbiler, elferger og elbusser blir stadig mer vanlig.…

Balcoo vant softwarepris i Asia

Balcoo vant softwarepris i Asia

Balcoo kundeapp vant NBQSA pris innen temaet bærekraft og miljøteknologi. Appen bidrar til energieffektivisering og økt bevissthet hos energikundene. Balcoo kundeapp er en mobil applikasjon som blant annet fokuserer på å analysere avlesninger fra de nye automatiske målerne (AMS-målere) hos energikundene for å spare strøm og forutsi fremtidig bruk. For å utarbeide prognosene om fremtidig…