Elektrifisering av transport gir 10% reduksjon av norske klimagassutslipp i 2030

Elektrifisering av transport gir 10% reduksjon av norske klimagassutslipp i 2030

NVE har beregnet at elektrifisering av transport kan gi energibesparelser på over 20 TWh i 2030. Dette tilsvarer i størrelsesorden 6 millioner tonn CO2 som utgjør omtrent 10% av de norske utslippene.

Elektrifisering av transport skjer i stadig raskere tempo og fører til energieffektivisering og reduserte klimagassutslipp. Elbiler, elferger og elbusser blir stadig mer vanlig. Eksempelvis har Vegdirektoratet uttalt at vi innen 2022 vil ha 70 elferger her til lands – et antall som virket usannsynlig for bare 2-3 år tilbake. Det snakkes nå om en batterirevolusjon. Dette er en veldig positiv utvikling som vil spare samfunnet for store klimagassutslipp.

 

Elektrifisering av transport bidrar til økte investeringer i elnettet

NVE og Statnett har varslet høye investeringer i elnettet og nettleien forventes å øke for norske forbrukere og bedrifter.

Ifølge NVE rapporten “Har strømnettet kapasitet til biler, busser og ferger?” vil elektrifiseringen av transportsektoren øke det høyeste effektuttaket fra regionalnettet med 5 til 15 prosent, avhengig av nettområde. Det er spesielt elferger og landstrøm til skip som fører til økt effektbehov.

Når det gjelder distribusjonsnettet har rapporten følgende kommentar:

“Overgangen til elektrisk transport vil i mange tilfeller også føre til store kostnader i
distribusjonsnettet, men dette har vi ikke vurdert i denne rapporten. En stor andel av dette
vil dekkes gjennom anleggsbidrag.”

Det er med andre ord de aktørene som bestiller ny effekt som vil måtte betale for dette. Et spørsmål er om dette vil være en brems for elektrifisering av transport?

Vil et transportselskap som skal legge om til elektriske kjøretøyer tåle kostnaden fra anleggsbidrag og ladeinfrastruktur på toppen? Eller vil dette føre til at omleggingen går senere?

 

Smarte løsninger hos energikundene kan spare samfunnet for milliarder

Det finnes alternative løsninger for å redusere investeringer i elnettet. Forskning fra Statnett og Enova viser at smarte energiløsninger i bygg og industri kan spare samfunnet for milliardbeløp i reduserte nettinvesteringer, men stivbeinte regler hindrer samarbeid om de gode løsningene.

Nettselskapene og Statnett har som naturlige monopolvirksomheter ansvar for det norske elnettet. Som monopolvirksomheter har ikke nettselskapene lov til å investere i noe annet enn elnettet.


Vi må nå tørre å ta diskusjonen om en mer helhetlig regulering av elnettet som er gunstigere i samfunnsøkonomisk perspektiv. Ingen er tjent med at samfunnet på grunn av umoderne reguleringsmodeller ender opp med langt høyere investerings- og driftskostnader for elnettet enn det som strengt tatt er nødvendig, sier styreleder Jan Helge Strømnes i Balcoo.

 

Les også noen av våre tidligere innlegg om hvordan nettleien blir dyrere for norske strømkunder, og om smarte løsninger hos energikundene som kan spare samfunnet for milliarder.

 

Fakta om Balcoo

Balcoo leverer software og rådgivning til energibransjen.

Balcoo er en langsiktig partner for energiselskaper som vil forbedre sin lønnsomhet og gi merverdi til sine kunder gjennom fokus på digitalisering, effektivisering og bærekraft.

Selskapets visjon er å bidra til en bærekraftig framtid for mennesker og miljø ved å tilføre verdier til energibruker, energiselskap og samfunn.

Selskapet er lokalisert i Innovasjonspark Stavanger, som er et internasjonalt senter for innovasjon, forskning og næringsutvikling med over 150 bedrifter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *