BKK vurderer vindkraft for å sikre en rolle i Hordaland

BKK vurderer vindkraft for å sikre en rolle i Hordaland

I 2014 grunnet manglende lønnsomhet la BKK ned satsingen på land. Elektrifisering er et viktig klimatiltak som bidrar til å fjerne bruken av fossil energi. Vindkraft er i dag avhengig av subsidier for å være lønnsomt for en bedrift å investere i. Nå er vindkraft i ferd med å bli lønnsomt selv uten subsidier, og vil da stå for det meste av veksten.

Olje- og energidepartementet (OED) har nå gitt NVE i oppdrag å utføre et forslag for vindkraft på land innen 1. April 2019. Dette forslaget skal ha nasjonal ramme, og ha som formål og bidra til at de beste vindkraftslokalitetene blir valgt når det skal søkes om konsesjon. Den nasjonale rammen skal bestå av to deler; et oppdatert kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft og kart med utpeking av de mest egnede områdene for vindkraft.

Les mer om NVE her.

 

Lokalt 

Mest sannsynlig vil utbyggingen skje i Hordaland, da vindressursene er best i kystnære områder.

Dersom nasjonale planar legg opp til utvikling av vindkraft i Hordaland, ønskjer BKK å ta ei industriell rolle i denne utviklinga, sier konserndirektør Olav Osvoll.

Det er tydelig at BKK gjør dette for å ta en rolle i sitt nærområde Hordaland. Det er forståelig at de ikke ønsker at andre aktører som Norsk Vind med partnere skal ta kontroll over hele området. 

 

Samfunnsbevisst

I en artikkel skrevet av BKK utpeker de at all utbygging av energi vil medføre inngrep i naturen. Dersom BKK går inn i ett vindprosjekt, er Osvoll veldig tydelig på hvor viktig det er å ta hensyn til andre samfunnsinteresser.

Osvoll forteller at de har respekt for at Stølsheimen er et attraktivt turområde. De trekker også frem at de ikke ønsker stor utbygging av vindkraft i Stølsheimen. Prosjektet som blir vurdert er mellom 200 og 300 megawatt.

Den 20. september, var det kommunestyremøte i Modalen. Der orienterte Norsk Vind Energi AS lokalpolitikerne om sine planer om å bygge Europas største vindkraftanlegg i Stølsheimen og fjellområdene. Bergen Hordaland turlag reagerer sterkt på planene til Norsk Vindkraft.

Vi er sjokkerte og i vantro. Stølsheimen er et utrolig viktig friluftslivsområde for flere tusen besøkende hvert år. Hele bergensregionen har jo Stølsheimen som et nært turområde. Det er selve indrefileten av Turlaget sitt tilbud, sa Helene Ødven, daglig leder i Bergen og Hordaland Turlag om det 5 ganger så store forslaget.

Hun sier også videre at de har bestemt seg for at Stølsheimen skal de IKKE.

Prosjektet til Norsk Vindkraft er et prosjekt på 1 500 MW som er 5 ganger større enn planene til BKK. Det kan forventes at de vil være i mot BKKs planer også, men sannsynligvis i mindre grad enn planene til Norsk Vindkraft. Det vil bli interessant å se hvordan turlaget stiller seg til de nedskalerte planene som er et alternativ til Norsk Vind, om de da vil være helt avvisende eller mer positive til en slik endring. 

En konsesjonsprosess vil kunne legge til rette for alle relevante konsekvenser av den eventuelle utbyggingen, både de positive og negative. Da vil det videre bli opp til myndigheitene å avgjøre om prosjektet totalt sett er positivt for samfunnet.

BKK har invitert Bergen og Hordaland Turlag til et møte for å informere om planer for vindkraft og for å få innspill.

For oss er det viktig å ha ein god dialog med turlaget og andre aktørar, sjølv om vi kan ha ulike interesser, seier Osvoll.

Les hele artikkelen fra BKK her.

Les artikkelen fra Bergen Hordaland turlag her

 

Fakta om BKK

BKK er det største energiselskapet på Vestlandet og en av Norges største distributører av elektrisk energi.

BKK-konsernets hovedaktiviteter er produksjon, omsetning og transport av elektrisk kraft. I tilknytning til hovedaktivitetene selges også rådgivings- og entreprenørtjenester. 

 

Fakta om Balcoo

Balcoo leverer software og rådgivning til energibransjen.

Balcoo er en langsiktig partner for energiselskaper som vil forbedre sin lønnsomhet og gi merverdi til sine kunder gjennom fokus på digitalisering, effektivisering og bærekraft.

Selskapets visjon er å bidra til en bærekraftig framtid for mennesker og miljø ved å tilføre verdier til energibruker, energiselskap og samfunn.

Selskapet er lokalisert i Innovasjonspark Stavanger, som er et internasjonalt senter for innovasjon, forskning og næringsutvikling med over 150 bedrifter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *