Hvordan skal vi løse vår tids største utfordring?

Hvordan skal vi løse vår tids største utfordring?

Energi- og klimautfordringen er den største utfordringen menneskeheten og verden står overfor i dag. Klimaendringene kommer tettere på oss nå enn noen gang før. Noe må gjøres – og det må gjøres nå!

 

Hva er klimautfordringen?

Verdens energibehov er økende og det forbrukes i dag mer energi på kloden enn noensinne. Kull, olje og gass utgjør 82 prosent av den globale energimiksen. Problemstillingene omkring energiproduksjon og klimaendringer står på den offentlige dagsorden nå mer enn noen gang. 

Drivhusgasser som fossil energi skaper utslipp som videre medfører konsekvenser som ikke er til å leve med, og representerer vår tids største og viktigste utfordring. Den globale middeltemperaturen har allerede steget med 0,7 grader celsius siden førindustriell tid. Millioner av mennesker, spesielt i fattige land, har fått erfare klimaendringene gjennom mer tørke, flom og naturkatastrofer. I tillegg til endringene på landjorden følger konsekvensene av stigende havnivå og forsuring av verdenshavene. For å unngå enda større og farligere klimaendringer, har en rekke land satt seg som mål å hindre at jordens temperatur stiger med mer enn to grader celsius.

Fns Klimapanel (IPCC) stedfestet i 2007 at stabilisering av den globale oppvarmingen på mellom 2 og 2,4 grader krever en utslippsreduksjon på mellom 50 og 85 prosent innen 2050 i forhold til 2000-nivå, og at utslippstoppen må inntreffe innen 2015 .

Les mer i rapporten til IPCC.

Les mer om utviklingen i den globale temperaturen her.

 

Hvordan løse utfordringen?

Så hvordan skal vi løse utfordringen? Hvordan kan vi fortsette å dekke verdens økende energibehov på en måte som ikke forsterker en allerede ødeleggende global oppvarming? Hvordan skal vi la være å produsere energi som er en nødvendighet ikke bare for vår egen velferd, men også for å løfte fattige mennesker opp til tilsvarende velstandsnivå? Spørsmålene gir inntrykk av å være nærmest umulige å svare på, men det finnes en vei til både nødvendig energiproduksjon og et stabilisert klima. For det er nemlig mulig å bidra til å løse klimaproblemene, det har mange aktører i dag vist. Nøkkelen ligger i å erstatte fossil energi med fornybare alternativer. I mai 2011 la IPCCs arbeidsgruppe III frem rapporten Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation (SRREN). Rapporten viser at fornybar energi kan utgjøre opp mot 80 prosent av verdens energiforsyning i 2050, dersom det utvikles politikk som legger til rette for en slik utbygging. 

Les rapporten til IPCC her.

Det ligger altså en mulig fremtid og venter på oss som kan være fornybar og i klimamessig balanse. Men I tillegg haster det med å redusere spredning av miljøgifter og ødeleggelsen av det biologiske mangfoldet i naturen rundt oss, som på mange måter også henger tett sammen med de menneskeskapte prosessene som fører til uønskede klimaendringer. En ting er i hvertfall sikkert – En fremtid hvor våre viktigste miljøproblemer er løst kommer ikke av seg selv, vi må aktivt gjøre tiltak for å velge den. 

 

Oljemuseet får støtte til ny utstilling om energi- og klimautfordringene.

Norsk Oljemuseum i Stavanger ønsker å lage en helt ny utstilling om akkurat dette med energi- og klimautfordringer. Målet med utstillingen skal være i følge Oljemuseet å presentere en mest mulig balansert og troverdig framstilling av et komplekst og kontroversielt tema. 

Det legges opp til at utstillingen blant annet skal ha innhold knyttet til menneskets energihistorie, konsekvenser av klimaendringene og økt energibehov, samt utfordringer og muligheter i det grønne skiftet. Den planlagte nye utstillingen vil bidra til å skape oppmerksomhet rundt det viktige temaet, og det vil bli spennende å se Oljemuseet presentere den mulige fremtiden.

Les mer i artikkelen fra Oljemuseet her.

 

Fakta om IPCC

FNs klimapanel er en internasjonal institusjon opprettet av FN-organene Verdens meteorologiorganisasjon og FNs miljøprogram i 1988.

Formålet er å sammenstille eksisterende kunnskap om eventuelle endringer i jordens klima.

Hovedkvarter: Genève, Sveits

 

Fakta om Balcoo

Balcoo leverer software og rådgivning til energibransjen.

Balcoo er en langsiktig partner for energiselskaper som vil forbedre sin lønnsomhet og gi merverdi til sine kunder gjennom fokus på digitalisering, effektivisering og bærekraft.

Selskapets visjon er å bidra til en bærekraftig framtid for mennesker og miljø ved å tilføre verdier til energibruker, energiselskap og samfunn.

Selskapet er lokalisert i Innovasjonspark Stavanger, som er et internasjonalt senter for innovasjon, forskning og næringsutvikling med over 150 bedrifter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *