Det kan forekomme en flytende sol eksplosjon

Det kan forekomme en flytende sol eksplosjon

Flytende solenergi (PV) installasjoner åpner nye muligheter for å oppgradere solenergi, spesielt i land med høy befolkningstetthet og konkurrerende bruksområder for tilgjengelig land.

Flytende solenergi har blitt en viktig nisje, og Investeringene i solkraft er i stadig større vekst. Der har Norge særdeles gode forutsetninger, spesielt med offshore teknologien vi har opparbeidet oss. Den kommer til å være viktig for å kunne lykkes i dette markedet.

Samlet var det globalt installert flytende solkraft med en kapasitet på 118 MW ved slutten av 2017. I løpet av året kan dette stige til hele 643 MW, i følge tall fra Verdensbanken. Det er særlig store anlegg i Kina som løfter kapasiteten. På figuren under kan man se veksten visuelt.

Skjermbilde 2018-12-11 kl. 10.57.25.png

(Bildet er hentet fra Verdensbanken og Solar Energy Research Institute of Singapore.)

 

Fordeler med flytende solenergi

Solcellepanel på vann har visse fordeler i forhold til landbaserte systemer, herunder utnyttelse av eksisterende kraftoverføringsinfrastrukturer på vannkraftsteder, nærhet til etterspørselssentraler og forbedret energivirkning takket være kjøleeffekter av vann og den reduserte forekomsten av støv.

Her under er noen punkter med fordeler hentet ut i fra « Where Sun Meets Water : Floating Solar Market Report, utviklet av Solar Energy Research Institute of Singapore» 

• Redusert fordampning fra vannreservoarer, da solpanelene gir skygge og begrenser vindens fordampende virkninger

• Forbedringer i vannkvalitet, gjennom redusert algvekst

• Reduksjon eller eliminering av skygging av paneler i omgivelsene

• Eliminering av behovet for større tomtforberedelse, for eksempel utjevning eller legging av fundament, som må gjøres for landbaserte installasjoner

• Enkel installasjon og distribusjon på steder med lav forankrings- og fortøyningskrav, med høy grad av modularitet, som gir raskere installasjoner.

 

Utfordringer med solenergi

En utfordring med den tradisjonelle solkraften er at anleggene tar opp veldig store områder. På disse områdene kan det ødelegge for andre mennesker som bor, mat som dyrkes, eller skog. Her vil det bli en stor fordel med bruk av flytende solkraft, og disse problemene vil man da kunne unngå. Dessuten vil vannets kjølende effekt gjøre at solcellene produserer enda mer energi.

Utfordringer for flytende solkraft er korrosjon, tidvis vanskelig logistikk og forankring. Det meste av markedet ligger i dag på kunstige dammer. Er man offshore kan vannet være dypt, vinden kan bli kraftig og bølgene høye. På land gir varierende fyllingsgrad på vannmagasinene utfordringer.

Det er også svært plasskrevende, men der igjen er potensialet for å bygge på vann så å si ubegrenset.

 

Flytende vil kunne slå landbasert solkraft

I den nye rapporten fra Verdensbanken og Solar Energy Reseach Insitute of Singapore (Seris), drar de frem kombinasjonen vannreservoarer og flytende sol, og fremstiller det som lovende.

Dette vil da bidra til å kunne løse to store utfordringer bransjen har i dag. For det første tilgang på areal, men også tilgang på nett. Det gjelder særlig for utviklingsland, som kan være tett befolket og hvor landbruk kan komme i konflikt med solparker, eller hvor de egnede landområdene ligger svært langt fra strømnettet. Folk bor som regel i nærheten av vann, og dermed blir det mulig å bygge ut med lavere nettkostnader.

Her er noen andre potensielle fordeler med flytende sol, fordelene er hentet fra rapporten («Where sun meets water – Floating solar market report»):

  • Bedrer vannressursforvalting og energiproduksjon i vannmagasiner: Ved å kombinere vann og sol kan du benytte solenergi i tørkeperioder, og dermed unngå for lav vannstand i magasinet, noe som fører til mer effektiv drift.
  • Reduserer fordamping fra vannreservoar, siden solpanelene gir skygge og begrenser fordamping fra vind.
  • Øker vannkvaliteten ved å redusere algevekst.
  • Til forskjell fra landbaserte installasjoner trenger man ikke investere store summer i å utjevne bakken og legge fundamenter.
  • Enkel installasjon ved rolig vann, der kravene til fortøyning og ankring er lave. Modulære løsninger fører til raskere installasjon.

Den aller viktigste grunnen til at flytende solkraft vil kunne overgå alle andre former for solenergi på pris, er at man vil kunne unngå leiekostandene for landareal.

 

Postitiv utvikling

Ved godt samarbeid med myndigheter, utviklere og forskningsmiljøet vil det være mulig, og gunstig å utvide markedet for flytende sol og samtidig holde nede kostnader, støtte til gridintegrasjon og minimere negative miljømessige eller sosiale konsekvenser.

 

Fakta om Balcoo

Balcoo leverer software og rådgivning til energibransjen.

Balcoo er en langsiktig partner for energiselskaper som vil forbedre sin lønnsomhet og gi merverdi til sine kunder gjennom fokus på digitalisering, effektivisering og bærekraft.

Selskapets visjon er å bidra til en bærekraftig framtid for mennesker og miljø ved å tilføre verdier til energibruker, energiselskap og samfunn.

Selskapet er lokalisert i Innovasjonspark Stavanger, som er et internasjonalt senter for innovasjon, forskning og næringsutvikling med over 150 bedrifter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *