Stavanger-konsortium får 40 mill. fra Enova til utvikling av framtidens energisystem

Stavanger-konsortium får 40 mill. fra Enova til utvikling av framtidens energisystem

Prosjektet Elnett21 ble nylig tildelt 40 mill. av Enova for storskala demonstrasjon av framtidens energisystem. I Balcoo er vi stolte av å være en del av teamet som laget søknaden!

Vi gratulerer våre kunder og samarbeidspartnere i prosjektet med full pott i Enovas tildeling og ser fram til å arbeide videre med dette spennende prosjektet, sier Bjørn Grønning, daglig leder i Balcoo.

Enova deler ut 210 mill. til demonstrasjon av framtidens energisystemer

På Enovakonferansen i slutten av januar delte Enova ut 210 millioner i støtte til åtte storskala demoprosjekter for framtidens energisystem.

Vi er trygge på at disse åtte prosjektene samlet sett vil ha stor nytteverdi for energisystemet i Norge. Ved å få demonstrert disse løsningene i stor skala og under reelle driftsbetingelser vil vi få verdifull læring og en god pekepinn på hva som vil være gode løsninger for framtiden, sier markedsdirektør Øyvind Leistad i Enova.

Les mer om prosjektet i rogalandsavis her. Les også mer om Enovas tildeling av midler her.


Otimal bruk av eksisterende elnett

Prosjektet Elnett21 i Stavanger fikk 40 millioner og full pott i tildelingen. Elnett21 er et konsortium med Avinor (Stavanger lufthavn), Forus Næringspark, Stavangerregionen Havn og Lyse-selskapene Smartly og Lyse Elnett.

Elnett 21 har et budsjett på ca. 100 mill. og skal med det arbeide temaet “Hvordan får en elektrisk framtid uten at sikringen går”. Omlegging fra fossil til utslippsfri transport vil kreve en omfattende elektrifisering av transportsektoren, som vil gi en stor økning i elektrisk effektbehov til lading av fly, busser, elbiler og skip. I denne demokonkurransen ønsker konsortiet Elnett21 å utvikle og demonstrere løsninger for å takle det økte effektbehovet. Løsningene skal bidra til optimal bruk av eksisterende nett gjennom lokal produksjon, lagring og styring av energi.
 

Entusiastiske partnere

Partnerne i prosjektet er entusiastiske over nyheten om Enovas tildeling:

Elnett21 tar nå de første skritt for å forberede en større elektrifisering av samferdsel og transportsektoren til lands, på sjøen og i luften. Dette er nybrottsarbeid, og det er både gledelig og naturlig at Norges viktigste næringsområde får en sentral rolle. Området er kjent for innovasjon og kunnskap i verdensklasse, sier adm. dir. Stein Racin Grødem i Forus Næringspark.

Dette prosjektet blir en driver for å få grønn luftfart i Norge, og bidrar til å posisjonere Avinor og Norge som ledende drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten, sier lufthavndirektør Leif Anker Lorentzen ved Stavanger Lufthavn, Sola.

Vi vil gjøre energitiltak som vil ruste oss for fremtiden og kunne bygge en havn som vil kunne ta imot skip som vil ha behov for strøm/lading og hybridløsninger, sier Havnedirektør Merete Eik i Stavangerregionen Havn.

Dette er et veldig spennende prosjekt der Lyse i dialog med store kunder kan finne en løsning som kan få stor betydning for å få til en storstilt elektrifisering av transportsektoren. Dersom vi skal bygge ut strømnettet for å ha kapasitet til at strømforbruket går for fullt samtidig, så vil det koste samfunnet mye, sier leder for smarte nett Siri Torgersen Ravndal i Lyse Elnett.

Les gjerne mer om prosjektene hos Forus næringspark, Stavangerregionen Havn og Lyse Elnett.

Se også en video som forklarer litt om prosjektet hos Lyse-tv.

Balcoo har bidratt med energi- og miljørådgivning

I Balcoo jobbes det kontinuerlig for å bidra til en bærekraftig framtid for mennesker og miljø ved å tilføre verdier til energibruker, energiselskap og samfunn. Vi er engasjerte i de nye prosjektene og målene deres er på lik linje som målene vi har for oss selv. Nemlig ny teknologi, digitale løsninger og forretningsmodeller som utnytter fleksibiliteten i energisystemet.

Balcoo har bistått våre oppdragsgivere Forus Næringspark og Stavangerregionen Havn med utvikling av energikonsept, utarbeidelse av budsjett og søknadsskriving. I tillegg har vi bidratt i prosjektmøter for konsortiet og gitt råd i forhold til søknaden som helhet. 

«Teamet som har jobbet med søknaden har gjort en veldig god jobb og har lagt grunnlaget for et svært spennende og framtidsrettet prosjekt, sier Bjørn Grønning.»

Vi gleder oss til å følge med videre og er spente på nye energitiltak som vil forberede oss på fremtiden.

Fakta om Balcoo

Balcoo leverer software og rådgivning til energibransjen.

Balcoo er en langsiktig partner for energiselskaper som vil forbedre sin lønnsomhet og gi merverdi til sine kunder gjennom fokus på digitalisering, effektivisering og bærekraft.

Selskapets visjon er å bidra til en bærekraftig framtid for mennesker og miljø ved å tilføre verdier til energibruker, energiselskap og samfunn.

Selskapet er lokalisert i Innovasjonspark Stavanger, som er et internasjonalt senter for innovasjon, forskning og næringsutvikling med over 150 bedrifter

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *