Prisene på klimakvoter gir høyere strømpris

Prisene på klimakvoter gir høyere strømpris

Prisen på klimakvoter har steget og påvirker den norske strømprisen med ca. 15 øre/kWh. Høyere klimakvotepriser fører også til at flere kullkraftverk i perioder blir stengt ned fordi de ikke er lønnsomme.

Prisene på klimakvoter har steget kraftig og nærmer seg 30 Euro/tonn. Senest i fjor var prisen nede i 8 Euro/tonn.

Produsenter av varer i klimapliktige sektorer er forpliktet til å betale for klimakvoter for hvert tonn CO2 som slippes ut. Høye utslipp fra Europas kullkraftverk, medfører at de må betale en relativt høy pris for klimakvotene, noe som setter press på lønnsomheten. Gasskraftverk må også betale for klimakvoter, men grunnet lavere utslipp er de ikke så følsomme for prisen på klimakvoter. 

Ifølge EnerWe blir prisen på strøm økt med i størrelsesorden 15 øre/kWh grunnet klimakvotene. Dette er uavhengig av om vi i Norge har en stor andel fornybar energiproduksjon. Årsaken er at høye priser på klimakvoter presser opp markedsprisene på strøm, både i Norge og Europa for øvrig. 

Hvis vi forenkler problemstillingen er ulempen med klimakvoter at forbrukere må betale en høyere pris. Fordelen er at det blir mer lønnsomt å produsere fornybar energi, noe som er positivt for miljøet.

På produksjonssiden i kvotepliktig sektor betaler Norge fremdeles en lav pris for sine utslipp. Norge har 15 millioner gratiskvoter, og kun halvparten av våre utslipp er innen kvotepliktig sektor. Totalt utgjør klimakvotene i størrelsesorden 3 milliarder kr. Dette er et svært lite beløp i forhold til inntektene på olje og gass. 

Les mer om dette her:

https://enerwe.no/co2-pris-klimakvote/prisen-pa-klimakvoter-naermer-seg-30-euro-og-toppnivaet-fra-2008/325497

Fakta om Balcoo
Balcoo leverer software og rådgivning til energibransjen.

Balcoo er en langsiktig partner for energiselskaper som vil forbedre sin lønnsomhet og gi merverdi til sine kunder gjennom fokus på digitalisering, effektivisering og bærekraft.

Selskapets visjon er å bidra til en bærekraftig framtid for mennesker og miljø ved å tilføre verdier til energibruker, energiselskap og samfunn.

Selskapet er lokalisert i Innovasjonspark Stavanger, som er et internasjonalt senter for innovasjon, forskning og næringsutvikling med over 150 bedrifter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *