Hva motiverer virksomheter til miljøvennlige tiltak?

Hva motiverer virksomheter til miljøvennlige tiltak?

«Hva motiverer virksomheter til miljøvennlig tiltak? Hvordan kan en motivere virksomheter til å velge opprinnelsesgaranti for strøm?» Dette har vært temaer for oppgaven til Mia Mashia Kakar Afzali som har vært praksisstudent hos Balcoo våren 2020. Mia studerer Statsvitenskap ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie- og samfunnsvitenskap ved Universitetet i Stavanger.  “Tiden min som…