Hva motiverer virksomheter til miljøvennlige tiltak?

Hva motiverer virksomheter til miljøvennlige tiltak?

«Hva motiverer virksomheter til miljøvennlig tiltak? Hvordan kan en motivere virksomheter til å velge opprinnelsesgaranti for strøm?» Dette har vært temaer for oppgaven til Mia Mashia Kakar Afzali som har vært praksisstudent hos Balcoo våren 2020.

Mia studerer Statsvitenskap ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie- og samfunnsvitenskap ved Universitetet i Stavanger. 

“Tiden min som praksisstudent hos Balcoo har vært en kjempefin og lærerik opplevelse. For meg har praksistiden gikk et nytt perspektiv på arbeidslivet. Det har lært meg at det er greit å ikke vite alt, men at du må være flink å lære mens du jobber”, sier Mia om praksisperioden.

“Praksisstudent Mia har bidratt med inspirasjon og nye perspektiver til oss i Balcoo, og vi har fått mulighet til å sette mer fokus på viktige temaer som er knyttet til det grønne skifte”, sier daglig leder Bjørn Grønning i Balcoo.  

De viktige temaene i rapporten har Mia arbeidet med gjennom å undersøke relevant forskning, gjennomføre markedsundersøkelse og analysere informasjonen som har blitt samlet inn. Blant annet er det gjennomført intervjuer med ansatte i virksomheter i Rogaland. 

Hva motiverer virksomheter til miljøvennlige tiltak?

Ifølge tidligere forskning er det flere faktorer som påvirker hvorfor en bedrift ønsker å gjennomføre miljøvennlige tiltak. Emma Currin har gjort en internasjonal undersøkelse på bedrifter fra flere forskjellige land. Denne forskningen antyder at bedrifter er motiverte til å ta i bruk miljøvennlig praksis gjennom en kombinasjon av juridisk krav, samfunnsansvar og økonomiske fordeler som reduserte kostnader og økt markedsandel. 

Noe av det man kan trekke ut av forskningen er at det ikke er en enkelt faktor som motiverer, men en blanding av forskjellige faktorer hvor verdien av hver faktor varierer fra virksomhet til virksomhet.

Spørreundersøkelsen som Mia har gjennomført bekrefter langt på vei denne teorien. Alle virksomhetene hadde en blanding av motivasjoner. Det er både dominerende motivasjoner og blandede faktorer som sammen fører til en sterk motivasjon. Selv om hver av motivasjonene har sine egne egenskaper, styrkes de når de sammen påvirker virksomhetens tiltak. 

Det som er felles er at det faktisk er en enighet om at en trenger å ta disse tiltakene og at en endring i samfunnet må skje. Det er en enighet om at disse tiltakene er forventet av disse virksomhetene, selv om motivasjon varierer.

Hvordan kan en motivere virksomheter til å velge opprinnelsesgaranti?

Undersøkelsen viser også at en stor andel av respondentene ikke visste hva opprinnelsesgaranti for strøm er. Til tross for gode kunnskaper om mange andre viktige miljøtiltak var kunnskapen om opprinnelsesgarantier relativt begrenset. 

Siden dette var en kvalitativ undersøkelse med et begrenset antall respondenter, kan det ikke trekkes bastante konklusjoner, men det gir en indikasjon på at opprinnelsesgarantier for mange ikke oppfattes som et sentralt miljøtiltak. Et viktig steg på veien til økt bruk av opprinnelsesgaranti for virksomheter, kan derfor være å gjøre det mer kjent i markedet. 

Praksisperioden har vært en positiv erfaring for begge parter

Selv om tiden i Balcoo måtte tilpasses til nye arbeidsmåter som følge av Covid-19, har begge parter hatt en positiv erfaring med praksisperioden. 

“Å være i praksis har dyttet meg ut av komfortsonen min, men jeg angrer ikke et sekund. Det har vært en gøy og lærerik opplevelse og noe jeg anbefaler på det sterkeste”, sier Mia. 

Rapporten fra praksisperioden er nå levert, muntlig eksamen er gjennomført og vi krysser fingre for gode resultater! 

“Vi vil takke Mia for et godt og inspirerende samarbeid i praksisperioden og ønsker henne lykke til med videre studier. Balcoo skal benytte resultatene fra rapporten i vårt arbeid videre”, sier Jan Helge Strømnes, styreleder i Balcoo.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *