Bodø Energi Kraftsalg inngår avtale med Balcoo

Bodø Energi Kraftsalg inngår avtale med Balcoo

Bodø Energi Kraftsalg AS (BEK) har inngått avtale med Balcoo om levering av digitale kundeløsninger og aktivt samarbeid om forretningsutvikling. BEK har gjort en grundig vurdering av hvordan selskapet kan modernisere digitale kundeløsninger for å oppnå større fleksibilitet og gjøre tjenestene mer attraktive for kundene. Viktige faktorer ved valg av samarbeidspartner har vært kompetanse innen…

Fakta om GDPR

Fakta om GDPR

Fakte om GDPR – General Data Protection Regulation EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), blir ny norsk lov i 2018, og erstatter da de gjeldene regler for personvern i Norge. Det nye regelverket gir virksomheter nye plikter og enkeltpersoner man behandler opplysninger om får nye rettigheter. Den gir innbyggere i EU og…

Kunsten å skaffe seg en fokusgruppe

Kunsten å skaffe seg en fokusgruppe

Vi i Balcoo har utviklet en kundeapp for energibransjen. Det er selvsagt kritisk viktig for oss å kartlegge hvilket innhold i en slik kundeportal som skaper lojalitet og engasjement. Det er en kunst å sette sammen gode fokusgrupper og gi dem spørsmål og oppgaver som faktisk er nyttige for dem, og det man ønsker å teste. Alle…