Hva motiverer virksomheter til miljøvennlige tiltak?

Hva motiverer virksomheter til miljøvennlige tiltak?

«Hva motiverer virksomheter til miljøvennlig tiltak? Hvordan kan en motivere virksomheter til å velge opprinnelsesgaranti for strøm?» Dette har vært temaer for oppgaven til Mia Mashia Kakar Afzali som har vært praksisstudent hos Balcoo våren 2020. Mia studerer Statsvitenskap ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie- og samfunnsvitenskap ved Universitetet i Stavanger.  “Tiden min som…

Bodø Energi Kraftsalg inngår avtale med Balcoo

Bodø Energi Kraftsalg inngår avtale med Balcoo

Bodø Energi Kraftsalg AS (BEK) har inngått avtale med Balcoo om levering av digitale kundeløsninger og aktivt samarbeid om forretningsutvikling. BEK har gjort en grundig vurdering av hvordan selskapet kan modernisere digitale kundeløsninger for å oppnå større fleksibilitet og gjøre tjenestene mer attraktive for kundene. Viktige faktorer ved valg av samarbeidspartner har vært kompetanse innen…

Fakta om GDPR

Fakta om GDPR

Fakte om GDPR – General Data Protection Regulation EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), blir ny norsk lov i 2018, og erstatter da de gjeldene regler for personvern i Norge. Det nye regelverket gir virksomheter nye plikter og enkeltpersoner man behandler opplysninger om får nye rettigheter. Den gir innbyggere i EU og…