Kvalitet, bærekraft og arbeidsmiljø

Miljø (Planet)

Balcoo drives med fokus på bærekraft og reduksjon av økologisk fotavtrykk på planeten.

Våre kunder i energibransjen og sluttbruker av energi vil gjennom bruk av våre produkter kunne oppnå økt kompetanse innen miljøvennlig atferd og dermed kunne spare energi i egen bolig.

Vår målsetning er at Balcoo skal bidra til vesentlig høyere reduksjon av klimagassutslipp hos våre kunder og sluttbrukere av energi enn de klimagassutslipp vi forårsaker gjennom vår virksomhet.

Sosialt/samfunn (People)

Godt arbeidsmiljø, helse og trivsel på arbeidsplassen er viktig for oss. Det gir energi til å bidra positivt i hverdagen - både overfor våre kunder, internt i bedriften og i familielivet.  

Gjennom bruk av våre produkter vil sluttbruker av energi kunne stimuleres til atferd som bidrar positivt til lokalsamfunnet og gir positive ringvirkninger i vennekretsen.

Balcoos innkjøp baseres på prinsippene rundt etisk handel.

 

 

Økonomi (Profit)

Vår virksomhet skal drives etter sunne bedriftsøkonomiske prinsipper og bidra til at våre kunder i energibransjen øker sin verdiskapning og inntjening.

Ved bruk av våre innovative produkter, vil boligeiere og virksomheter kunne oppnå økonomisk gevinst gjennom energieffektivisering.

 

 

 

 

Balcoo tar samfunnsansvar, driver bærekraftig og bidrar positivt til samfunnet og miljøet. Samtidig som vi skaper økonomisk verdi for kundene og eierne.

Kontakt oss nå