Partnere

Samarbeidspartnere

Balcoo har mange gode støttespillere som gjør det mulig å utvikle gode løsninger. De viktigste er alle kraftselskapene og nettselskapene som kommer med gode innspill og løsninger på hva som er viktig å forbedre.
I tillegg har vi noen samarbeidspartnere på kompetanse og på finansiering som gjør det mulig for oss å ligge i forkant og utvikle gode løsninnger for energibransjen.

Dalane energi, Balcoo

Balcoo tar samfunnsansvar, driver bærekraftig og bidrar positivt til samfunnet og miljøet. Samtidig som vi skaper økonomisk verdi for kundene og eierne.

Kontakt oss nå