Dalane energi

Dalane Energi valgte Balcoo kundeapp

Dalane Energi har inngått avtale med Balcoo om kjøp av kundeappen som etter planen blir tilgjengelig for energikundene i april.

Vi i Dalane Energi arbeider kontinuerlig med å forbedre tilbudet til våre kunder. Lansering av kundeappen er en del av vår satsing på digitalisering og energieffektivisering, sier administrerende direktør Idar Sønstabø.

Det er svært gledelig at Dalane Energi har valgt Balcoo som samarbeidspartner, og at vi i fellesskap skal arbeide for å gi energikundene en god opplevelse, sier daglig leder Bjørn Grønning.

Lansering i april

Planen er at kundeappen skal lanseres for Dalane Energi sine kunder i april.

Dette blir svært spennende! Våre kunder får tilgang til et moderne, digitalt verktøy som vil forenkle kommunikasjonen med oss som kraftleverandør. I appen kan kunden finne informasjon om eget forbruk, avtalen med Dalane og fakturaen. Man får tips om energisparing, forklaring på fakturaen og en beregning av sannsynlig størrelse på fakturaen inneværende måned. Det er også lett for kunden å sende meldinger til kundeservice, sier markedssjef Arvid Røyneberg.

Fordelsprogram og solceller

Kundeappen gir Dalane Energi mulighet til å lansere et nytt fordelsprogram hvor energikunden kan invitere familie og venner. Både den som inviterer og den som blir invitert mottar fordeler. På denne måten vil det være gunstig å spre bruken av appen blant familie og venner. Mer informasjon om fordelsprogrammet kommer i forbindelse med lanseringen.

Dalane Energi har også startet salg av solceller. – Vi arbeider nå med en løsning for å integrere måledata fra solcelleproduksjonen inn i kundeappen. På den måten får kundene god oversikt over produsert energi. Vi planlegger at dette skal være på plass i løpet av høsten, sier Arvid Røyneberg.

Dalane Energi var partner i utviklingen av appen

Sommeren 2017 inngikk Dalane Energi og Balcoo en utviklingsavtale hvor Dalane delfinansierte og deltok som partner i utviklingsarbeidet. Dersom utviklingen ble vellykket kunne Dalane Energi velge å inngå leveringsavtale i etterkant.

I fellesskap har selskapene hatt idèdugnader og arbeidet målrettet med å definere ønsket funksjonalitet.

For oss var det viktig å være delaktig i utviklingsprosessen. Det har gitt oss et eierskap til funksjonene i appen, og vi har fått anledning til å påvirke de valg som Balcoo har tatt underveis, sier Arvid Røyneberg.

For Balcoo har det vært svært verdifullt å ha Dalane Energi som partner i utviklingsarbeidet. Det har gitt oss bedre innsikt i de problemstillinger som selskapet har, og mulighet til å sparre underveis og tilpasse funksjoner slik at de er nyttige for kunden. Dette er en modell vi ønsker å benytte også i videreutviklingen av kundeappen, sier daglig leder Bjørn Grønning.

Viktige tilbakemeldinger fra testkunder

I november 2017 var utviklingen kommet så langt at det var klart for testing. En testgruppe på ca. 40 kunder av Dalane Energi ble invitert til å teste appen. Testbrukerne fikk en spørreundersøkelse og det ble opprettet en egen gruppe på Facebook hvor de kunne legge ut spørsmål, problemer og tips til forbedringer. Det ble også gjennomført to fokusgruppemøter hvor kunder ble invitert til presentasjon av appen og fikk si sin mening “over bordet”.

Tilbakemeldingene fra testgruppen og fokusgruppene var veldig verdifulle. Her fikk vi anledning å kommunisere direkte med kundene, og fikk deres ærlige meninger om funksjonaliteten. I etterkant har vi valgt å gjøre en del endringer i appen for å tilpasse den bedre til brukernes behov, sier daglig leder Bjørn Grønning i Balcoo.

Fakta om Dalane Energi AS

Dalane Energi AS er et konsern bestående av Dalane Kraft AS og Dalane Nett AS. Dalane Kraft AS driver kraftproduksjon og strømsalg, mens Dalane Nett AS drifter og vedlikeholder hele nettet i de fire Dalane kommunene. Selskapet er lokalisert i Egersund og er eid av kommunene Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal.

Fakta om Balcoo AS

Balcoo leverer software og rådgivning til kraftbransjen. Balcoo er en langsiktig partner for virksomheter som vil forbedre sin lønnsomhet og gi merverdi til sine kunder gjennom fokus på digitalisering, effektivisering og bærekraft. Selskapet er lokalisert i Stavanger.