Energi Norge

Balcoo er blitt medlem i Energi Norge

Energi Norge er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, som arbeider for rammebetingelser som styrker kraftnæringens lønnsomhet og konkurranseevne. Energi Norge er en landsforening i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Organisasjonen har 275 medlemsbedrifter som produserer, frakter og selger strøm og varme. Medlemsbedriftene står for 99 prosent av kraftproduksjonen og dekker ca 90 prosent av strøm- og nettkundene i Norge.

Energi Norges visjon er at Norge skal ta en global lederposisjon som det første fornybare og fullelektriske samfunn i verden.

Som en langsiktig partner og leverandør til energibransjen, er det viktig for oss å delta på de arenaer hvor bransjens viktigste saker debatteres. Dette hjelper oss til å forstå våre kunder bedre, og til å bidra med vår kompetanse i saker som er viktige for kundene, sier styreleder Jan Helge Strømnes i Balcoo.

Energi Norge er en del av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) som er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge.

Energi Norge har verdifull kunnskap om energibransjen som vi som medlem får nyte godt av. Det er også nyttig for Balcoo å være medlem av NHO, sier Strømnes.

Balcoo leverer software og rådgivning til kraftbransjen. Selskapet leverer en innovativ kundeapp som strømleverandørene kan tilby til sine kunder og har solid kompetanse inne energi, miljø, bærekraft og digitalisering.

Balcoo er en langsiktig partner for virksomheter som vil forbedre sin lønnsomhet og gi merverdi til sine kunder gjennom fokus på digitalisering, effektivisering og bærekraft. Selskapet er lokalisert i Stavanger.