Blog

Hva motiverer virksomheter til miljøvennlige tiltak?

Hva motiverer virksomheter til miljøvennlige tiltak?

«Hva motiverer virksomheter til miljøvennlig tiltak? Hvordan kan en motivere virksomheter til å velge opprinnelsesgaranti for strøm?» Dette har vært temaer for oppgaven til Mia Mashia Kakar Afzali som har vært praksisstudent hos Balcoo våren 2020. Mia studerer Statsvitenskap ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie- og samfunnsvitenskap ved Universitetet i Stavanger.  “Tiden min som…

Bodø Energi Kraftsalg inngår avtale med Balcoo

Bodø Energi Kraftsalg inngår avtale med Balcoo

Bodø Energi Kraftsalg AS (BEK) har inngått avtale med Balcoo om levering av digitale kundeløsninger og aktivt samarbeid om forretningsutvikling. BEK har gjort en grundig vurdering av hvordan selskapet kan modernisere digitale kundeløsninger for å oppnå større fleksibilitet og gjøre tjenestene mer attraktive for kundene. Viktige faktorer ved valg av samarbeidspartner har vært kompetanse innen…

Prisene på klimakvoter gir høyere strømpris

Prisene på klimakvoter gir høyere strømpris

Prisen på klimakvoter har steget og påvirker den norske strømprisen med ca. 15 øre/kWh. Høyere klimakvotepriser fører også til at flere kullkraftverk i perioder blir stengt ned fordi de ikke er lønnsomme. Prisene på klimakvoter har steget kraftig og nærmer seg 30 Euro/tonn. Senest i fjor var prisen nede i 8 Euro/tonn. Produsenter av varer…

Ditt viktigste miljøvalg i 2019?

Ditt viktigste miljøvalg i 2019?

Noe av det viktigste du kan gjøre for miljøet koster deg 10 minutter foran PCen og et par hundrelapper ekstra i 2019. Det kan redusere ditt CO2-fotavtrykk dramatisk.  Vi vet at alle at bensin- og dieselbiler slipper ut mye CO2. Men har du tenkt over at strøm uten opprinnelsesgaranti kan være mye verre?  For en…