Balcoo

Om oss

Balcoo er et IT-selskap som leverer digitale kundeløsninger til kraftleverandører via en moderne, sikker og fleksibel skyplattform. Våre tjenester leveres som Software as a Service – SaaS med tilhørende rådgivning og support. Som kraftleverandør kan du velge om du vil benytte kundeappen eller kjøpe tjenestene via våre API-er.

Sammen med våre kunder, kraftleverandørene, har vi et felles mål om å gi strømkundene moderne, digitale og bærekraftige løsninger som gjør en komplisert strømhverdag enklere og tryggere.

Balcoo er lokalisert i Innovasjonspark Stavanger Innovasjonspark Stavanger som er et internasjonalt senter for innovasjon, forskning og næringsutvikling.

Visjon

Balcoo skal bidra til en bærekraftig framtid for mennesker og miljø ved å tilføre verdier til energibruker, energiselskap og samfunn.

Bærekraft er en kjerneverdi

Bærekraft er et viktig fokusområde for Balcoo. Vi benytter vår “Bærekraftstrategi – Strategi og miljøplan for bærekraftig drift” som styringsverktøy.

Vår hovedleverandør av skyløsning, Google, har høyt fokus på bærekraft: sustainability

Bærekraftsmål er en viktig del av de smarte løsningene til Balcoo, hvor strømkundene får gode verktøy til å bruke strøm på en smart og effektiv måte.

Sikkerhet og GDPR

  • I Balcoo har vi stort fokus på sikkerhet for kundedata og GDPR-regelverk. Egne funksjoner i appen håndterer samtykke fra kundene og samordning av dette med KIS/CRM-system.
  • App og backend følger anbefalingen fra Datatilsynet om innebygd personvern, et sentralt krav i personopplysningsloven som betyr at det er tatt hensyn til personvern i alle utviklingsfaser av løsningen
  • Plattformen er bygget for automatisk skalere ved økt trafikk slik at brukerne hele tiden skal få en god opplevelse. Det er lagt inn flere nivå av overvåking av plattformen, slik at potensielle uønskede situasjoner identifiseres før de blir et problem. Rammeverket ITIL benyttes for å ha stabil drift og gode driftsrutiner.