Privacy Policy

Personvernpolicy

Balcoo AS ved daglig leder er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Behandling av personopplysninger på Balcoo.com

Webredaktøren har det daglige ansvaret for Balcoo ASs behandlinger av personopplysninger på balcoo.com, med mindre annet er oppgitt under. Balcoo.no peker direkte på Balcoo.com og derfor blir kun Balcoo.com benyttet videre i teksten.

Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Databehandler er Siteground ltd hvor Balcoo AS leier serverkapasitet og webløsning. Webredaktør er Youmedia som sammen med ansatte i Balcoo AS legger inn nyheter og annen informasjon på Balcoo.com.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av Databehandler. Det er kun Balcoo AS, YouMedia og Siteground som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom Balcoo AS og Siteground regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

CRM verktøy

Balcoo AS benyttes et CRM verktøy for å følge opp kunder og leads. I CRM verktøyet lagres navn, adresse, telefon, e-post og annen relevant salgsinformasjon.

Nettstatistikk

Balcoo AS samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på Balcoo.com Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker.

Informasjonskapsler

På Balcoo.com benyttes Informasjonskapsler (cookies) som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Nyhetsbrev

Balcoo AS sender ut nyhetsbrev cirka 6 ganger per år via e-post. For at vi skal kunne sende e-post må du etter at GDPR trer i kraft ha gitt et spesifikt samtykket til dette.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Balcoo AS har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av Balcoo ASs systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Balcoo AS ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Kontaktinformasjon

Balcoo AS
Prof. Olav Hanssensvei 7a
Postboks 8034
4068 Stavanger, Norge

post@balcoo.com