Balcoo Dashboard

Balcoo Dashboard

Balcoo Dashboard gir oversikt over aktiviteter relatert til lønnsomhet, marked og salg. Dashbordet kan være tilgjengelig for alle som arbeider innenfor avdelingen for å skape entusiasme og forståelse for mål og resultater.

Ved å bruke Balcoo Dashboard får strømleverandøren oversikt over:

  • Antall kunder
  • Måloppnåelse for ulike KPI’er. KPI for nye leads, KPI for å konvertere leads til kunde, KPI for å ikke miste kunder, mv.
  • Prisutvikling spot
  • Antall registrerte brukere av Balcoo kundeapplikasjoner
  • med mer

 

Balcoo Dashboard utvikles for også å kunne inkludere flere andre parametre. Her har du som kraftselskap mulighet til å påvirke hva som skal inkluderes i Balcoo Dashboard slik at det gir den informasjonen dere trenger mest. Noen få forslag kan være:

  • Oversikt over aktive markedskampanjer og resultatene av disse
  • Lønnsomhet for de ulike strømproduktene
  • med flere

Balcoo hjelper deg med å styrke arbeidsmiljøet gjennom å skape entusiasme og forståelse for mål og resultater.

KONTAKT OSS