Balcoo GDPR Samtykke

Balcoo GDPR Samtykke

Balcoo GDPR Samtykke innhenter samtykke fra kunder og potensielle kunder slik at virksomheten overholder kravene som følger av GDPR. Fullt integrert med KIS.

Det er fremdeles lov å sende informasjon til privatkundene om produkter de allerede har eller generelle nyheter knyttet til dette, men dersom det skal sendes tilbud om nye produkter til eksisterende kunder må kundene på forhånd gi sitt samtykke.

Samtykke må vedlikeholdes. For personer som ikke er kunder skal det innhentes samtykke også for å sende ut informasjon og nyhetsbrev. Dette kan være gamle kunder som allikevel ønsker å få informasjon fra dere eller personer som har deltatt på et arrangement i regi av kraftselskapet. Slike personer må gi sitt samtykke for å sende informasjon til dem. Et oppdatert samtykke er viktig slik at dere ikke skal gå glipp av muligheter for salg til potensielle kunder.

Balcoo GDPR Samtykke er løsningen for å ivareta kravene i GDPR. Løsningen kan benyttes alene og er sømløst integrert med KIS-løsningene slik at samtykke til kundene vedlikeholdes automatisk.

Balcoo GDPR Samtykke sammen med Balcoo Segmentering og Balcoo Kommunikasjon gjør det enda enklere å sende informasjon til riktige segmenter hvor  også samtykke er ivaretatt.

Ta kontakt og motta tilbud om GDPR Samtykke her 

Fakta om GDPR EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), blir ny norsk lov i mai 2018/1. juli 2018, og erstatter da de gjeldende regler for personvern i Norge. Det nye regelverket gir virksomheter nye plikter og enkeltpersoner man behandler opplysninger om får nye rettigheter. Les mer om GDPR her.

Definisjon av begrepet samtykke Ifølge Datatilsynet er samtykke definert som: “En frivillig, uttrykkelig og informert erklæring fra den registrerte om at han eller hun godtar behandling av opplysninger om seg selv.”

Balcoo sørger for at din virksomhet overholder kravene som følger av GDPR.

KONTAKT OSS