Balcoo Kommunikasjon

Balcoo Kommunikasjon

Balcoo Kommunikasjon gir dere mulighet til å sende ut elegante e-poster og tekstmeldinger til de adressene som dere har tilgjengelig. Det kan være til kunder eller potensielle kunder.

I forbindelse med utforming av e-postene er det integrert en avansert e-post editor som gjør at e-postene får et flott utseende med et tydelig og enkelt format. Bilder og tekst står slik de er tenkt og flyter ikke rundt når mottakeren åpner e-posten.

Hvis dere også benytter Balcoo Segmentering kan det enkelt velges de segmentene som skal motta informasjonen for å gi interessant og relevant informasjon til kunder og potensielle kunder.

Balcoo Kommunikasjon fungerer nesten tilsvarende en vanlig e-post/meldingsløsning. Du skriver meldingen og oppgir hvem som skal motta denne. Forskjellen er at Balcoo Kommunikasjon er et mye mer kraftfullt verktøy da Balcoo Segmentering gjør at det er enkelere å treffe relevante personer med budskapet fra dere. Balcoo Kommunikasjon har også flettefunksjoner for å personliggjøre meldingene, språkstøtte for flere språk for samme melding og andre viktige funksjoner.

Balcoo Kommunikasjon er også tett koplet til Balcoo GDPR Samtykke. Det gjør at dere har kontroll over at dere er i tråd med GDPR når det sendes informasjon og tilbud til kunder og potensielle kunder.

Balcoo lar deg enkelt levere interessant og relevant informasjon til eksisterende kunder og potensielle kunder.