Balcoo Segmentering

Balcoo Segmentering

Balcoo Segmentering er et viktig verktøy for segmentering av kundemassen og gir mulighet for å tilpasse kommunikasjonen med de ulike kundesegmenter. Fullt integrert med KIS.

Kundene ønsker relevant informasjon og tilbud som er tilpasset deres spesifikke behov. Dette er lettere å få til hvis man deler opp kundemassen basert på definerte kriterier. For eksempel er ikke kunder uten hytte interessert i tilbud om billig “hyttestrøm”. De fleste pensjonister er heller ikke interessert i studenttilbud.

Balcoo Segmentering gir anledning til å definere så mange segmenter det er behov for slik at leverandøren kan tilby kunder og leads (potensielle kunder) relevant og interessant informasjon. Aktuelle segmenter kan være “Nye kunder”, “Kunder som har vært lojale i mer enn 10 år”, “Kunder med høyt forbruk”, “Kunder under 30 år”, “Kunder som har flere målepunkt (hytte?), osv. Ved å forstå målgruppen kommuniserer dere bedre.

For å personliggjøre segmentene for markedspersonell benyttes såkalte Personas. Dette er en beskrivelse av segmentet, og benytter gjerne et bilde for å representere segmentet og gir han/henne/de et navn. F.eks segmentet “Barnefamilier” kan få navn “Familien Leirstøl” med far Pål, mor Lise, Lars (9 år), Preben (14) og Lone (17).

Segmenteringen benytter data fra KIS systemet, informasjon fra andre Balcoo applikasjoner og informasjon som kommer via Balcoo Smarte Data.

De digitale løsningene fra Balcoo forenkler segmentering, slik at kundenes spesifikke behov blir ivaretatt.

KONTAKT OSS