Baseline - prediksjon av strømforbruk

Baseline – prediksjon av strømforbruk

Baseline.Energy

Gjennom merkenavnet Baseline.Energy leverer Balcoo prediksjon av energibruk (kWh) for målepunkter ved bruk av avansert maskinlæring og AI. Systemet beregner baseline med høy kvalitet for et ubegrenset antall målepunkter – hver for seg eller samlet for grupper av målepunkter (Grid Locations). Baseline kan leveres med oppløsning for time, dag eller uke.

Baseline for spenningskvalitet – under arbeid
Det arbeides også med å etablere et prosjekt for prediksjoner for spenningskvalitet. Prediksjonene vil fortelle hvilken spenningskvalitet som kan forventes for hvert enkelt målepunkt de neste timene og dagene. Prognosene vil benytte den samme baseline infrastruktur som vi har for baseline kWh, og det gjør at det oppnås synergier og lavere kostnader for å få etablere baseline for spenningskvalitet.

Baseline.Energy løsningene er enkle å bruke, har høy datasikkerhet og ivaretar personvern blant annet ved bruk av krypterte data.

Fleksibilitet
Baseline er en viktig del av et fleksibilitetsmarked da det er viktig å kjenne til kundens normale bruk (baseline) for å vite om kunden gir fra seg fleksibilitet når den etterspørres. Vi har planer om å igangsette et prosjekt som går på å beregne tilgjengelig fleksibilitet hos kundene. Vi benytter ordene Baseline Max og Baseline Min for dette. Det er sentralt for å vite om det er fleksibilitet tilgjengelig for både aggregator og nettselskap fordi man da har informasjon om det er fleksibilitet tilgjengelig når det er behov for dette.

Ta kontakt med Jan Helge Strømnes (+47 475 10 037 / jan.helge@balcoo.com) i Balcoo for å høre mer om hvordan løsningene kan bidre til reduserte effekttoper.

Vi har gjort baseline enkelt!

KONTAKT OSS