Nettselskap-prissignal

Smarte løsninger for nettselskapene

Prissignaler for å redusere effekttopper

Balcoo AS arbeider med prissignaler for å få kunder til å flytte forbruk fra rushtider, og har bl.a. vært med i Statnett sitt FoU-prosjekt iFleks.
Statnett vant Smartgridsenterets innovasjonspris med oss i Balcoo som bidragsytere.

Kunden presenteres forbruk i kroner i tillegg til kWh
Balcoo har utviklet et API med mange funksjoner som støtter opp om kundens faktiske totale strømkostnader (ikke bare kWh), og har fått meget gode tilbakemeldinger fra nettselskap på de løsningene vi har.

API-ene kan benyttes i nettselskapets egen app og/eller Min side. Dere kan også ta i bruk den appen vi har utviklet til formålet.

Noen funksjoner for å gi prissignaler til kundene slik at de redusere effekt:

  • Kunden ser løpende kostnader for nettleie i det aktuelle målepunktet for time, dag, uke, måned og år.
  • Sanntidsvisning av strøm gir kunden mer innsikt, og tiltak kan iverksettes for å få justert effekt
  • Hvis det er ønskelig kan kostnader for kraftpris tas med i beregning slik at kunden får et komplett kostnadsbilde for sitt strømforbruk.
  • Kunden får prognoser for fremtidig strømregning (baseline) slik at kunden kan planlegge forbruket sitt.
  • Kunden ser også kWh forbruk for time, dag, uke, måned og år.
  • Det gis en presentasjon av gjennomsnittlig kWh forbruk i forhold til strømpris for å visualisere kundens “vanlige” forbruksprofil gjennom døgnet. Dersom kunden bruker mye i rushtidene vil kunden få informasjon om dette.


Det er også tilgjengelig en familie og venner funksjon som gjør at alle i familien kan få samme informasjon. Hvis f.eks det kun er datter som er hjemme, og alt står på for fullt kan hun også ha en bruker og få informasjon om høyt forbruk.

API og som APP
Tjenestene fås som en API-tjenester for bruk på egne websider eller egen app. Ved bruk av Balcoo app vil logo og farger bli tilpasset nettselskapets designmal.

Sanntidsvisning av kWh og kroner
Balcoo har også løsninger for sanntidsvisning fra HAN-port. Dette videreutvikles til å bli løsninger som gir kunden melding i sanntid hvis forbruket går opp mot en tariffgrense slik at kunden kan justere effekt og dermed unngå å hoppe opp et nivå. Samtidig får nettselskapet ønsket atferdsendring hos kunden som kan utsette investeringer.

Ta kontakt med Jan Helge Strømnes (+47 475 10 037 / jan.helge@balcoo.com) i Balcoo for å høre mer om hvordan løsningene kan bidre til reduserte effekttoper.

Balcoo hjelper med å gi kundene gode prissignaler

KONTAKT OSS