Smart verving

Balcoo Vekst – Smart verving og abonnement

Løsningen Balcoo Vekst gir dere nye abonnementskunder eller medlemmer.

Et abonnement kan være klippekort på hårklipp, et abonnement på alarmsystem, strøm, verving av nye medlemmer med videre. Balco Vekst gjør det enkelt å informere venner og kjente om en bedrifts tilbud for å hjelpe venner til å få de gode fordelene som følger med et abonnement.

Balcoo Vekst er laget for å gjøre det meget enkelt for eksisterende kunder å informere venner og kjente om de gode tilbudene som din bedrift har. Venner som blir inviitert kommer til en registreringsside hvor de ved nå klikk blir kunder. Vårt fokus er å rendyrke prosessen med å finne leads og å føre dem inn i en registreringsprosess 

I løsningen ligger det et administrasjonsverktøy for abonnement som er tett koplet til den app’en som kundene benytter for å invitere andre personer og for å administrere sitt eget abonnement.

Løsningen kan bygges ut med et fordelsprogram der det er mulig å gi gode tilbud for å trekke oppmerksomheten til bedriften og dermed få flere abonnenter.

Ta kontakt med Bjørn Grønning (+47 91327928 / bjorn@balcoo.com) i Balcoo for å høre mer om mulighetene som ligger i Balcoo Vekst. Det er kjempebillig å komme i gang.

Få flere kunder ved bruk av Balcoo Vekst.

KONTAKT OSS