Balcoo

API for kraftleverandører

Ved hjelp av Balcoo API får du som kraftleverandør tilgang til moderne og grønne energitjenester og sparer verdifull tid og penger til utvikling og drift.

Alle tjenester og funksjoner som vi i Balcoo benytter i våre leveranser av kundeapper er også tilgjengelig som API for kraftleverandører som benytter andre front-end løsninger. I tillegg har vi integrasjoner og endepunkter som kan benyttes til å skape unike kundereiser.

Balcoo API er grundig testet og overvåket gjennom daglig bruk, og ikke minst relevant for å skape verdiøkende energitjenester for strømkundene.

Kontakt oss for mer informasjon

Et utvalg av Balcoo API-tjenester

Nedenfor har vi listet opp et utvalg av endepunktene som er tilgjengelig i Balcoo API. Vi har flere spennende funksjoner i baklommen og tar gjerne et møte med deg for å fortelle mer.

Kundeinformasjon

API for kundeinformasjon har integrasjon med flere av de mest vanlige KIS-systemene som benyttes av kraftleverandører. Dette gir deg som utvikler et multi-API med mange funksjoner.

Eksempler på endepunkter:

 • Kundens strømavtaler (målepunkt)
 • Forbruksdata per målepunkt
 • Pris på forbruk
 • Pris per kWh for kundens spotområde
 • Nettariffer inkludert i pris

Prognoser for strøm og kostnader

API for strømprognoser gir strømkunden informasjon om forventet strømforbruk og kostnader framover i tid. Prognoser/prediksjoner leveres basert på historiske data (timesverdier), værmelding, kalenderdata osv. slik at hvert målepunkt får sin unike prognose som oppdateres når det kommer inn nye måledata.

Eksempler på endepunkter:

 • Løpende prognose for hvert målepunkt
 • Prognose for strøm- og nettleiepris for hvert målepunkt
 • Prognose for grupper av målepunkter (baseline)
 • Gruppering for nettområde, postnummer mm.

Smart elbillading

API for smart lading gir kunden god kontroll over ladekostnader

Eksempler på endepunkter:

 • Lader elbil når det er lavest pris
 • Ladeplan kan settes for flere lokasjoner
 • Geolokasjon for bilen med automatisk valg av riktig ladeplan
 • Ladekostnader med kundens strømpris inkl. nettleie.

Sanntidsdata fra HAN-port

API for sanntidsdata har integrasjon med flere typer HAN-port adaptere. Sanntidsdata lagres i vår skyløsning og bearbeidede data leveres på et standard format uavhengig av hvilken type HAN-port adapter som benyttes.

Eksempler på endepunkter:

 • Sanntidsdata (Watt og kroner) med sekund oppløsning
 • Antall kWh per time, døgn og så langt i dag
 • Løpende strømkostnad
 • Kapasitetsledd for nettleie

Kontakt oss for mer informasjon