Tjenester

Nå mål med en gjennomtenkt strategi

” Som et kraftselskap må vi ha en bevisst strategi for hva vi vil med kraftporteføljen vår. “

 

Adm. Dir.

Kraftselskap

“Da det er krevende å differensiere seg kun på strøm, er det viktig for oss å bygge kundelojalitet ved å bruke andre virkemidler enn kun pris. Customer Engagement systemet er det verktøyet vi bruker for gi kraftkundene merverdi og å bygge en langsiktig kundeportefølje.  “

Markedssjef

Kraftselskap