Prosjektledelse og rådgivning

 

Prosjektledelse og rådgivning

I Balcoo har vi solid erfaring med prosjektutvikling, prosjektledelse og rådgivning innen flere fagområder.

Energi, miljø og bærekraft

Stikkord for dette kompetanseområdet er energieffektivisering, fornybar energi, energi- og miljøledelse og bærekraftige løsninger. Vi har erfaring fra en rekke spennende prosjekter fra tidligfaseplanlegging til bygging og drift. Innen energieffektivisering arbeider vi blant annet med energianalyser og effektivisering av eksisterende og nye bygg, inklusive passivhus og plusshus. 

Innen fornybar energi har vi erfaring fra solenergi og energisentraler med varmepumper, bioenergi og utnyttelse av spillvarme, samt fjernvarme og etablering av lokale energiselskap. Innen energi- og miljøledelse har vi kompetanse innen metodikk og standarder for Energiledelse ISO 50001, Miljøledelse ISO 14001 i tillegg til Kvalitetsledelse ISO 9001.

Ta gjerne kontakt for en dialog om energi- og miljøprosjekter.

Strategi, innovasjon og forretningsutvikling

I Balcoo har vi solid erfaring med arbeid knyttet til strategi, innovasjon og forretningsutvikling for private og offentlige virksomheter. God innsikt knyttet til kunder, markedssituasjon og trender, målsetninger, konkurransesituasjon og organisasjon er viktige faktorer i dette arbeidet.

Tung faglig kompetanse i kombinasjon med lang erfaring fra ledelse og styrearbeid bidrar til verdiskaping i nært samarbeid med våre kunder.

Ta kontakt med oss for en uformell dialog om dine utviklingsplaner.  

IKT

Selskapet har lang erfaring med å styre IKT-prosjekter. Eksempler er IKT-strategier, digitalisering, prosessanalyser, integrasjon mellom datasystemer, datasikkerhet (GDPR), risikoanalyser, avvikssystemer, prosjekter med ITIL-rammeverket, driftsoptimalisering og «disaster recovery».

Ta gjerne kontakt for å høre hvordan vi kan bistå dere i IKT-prosjekter.  

Søknader og finansiering

Offentlige instanser som Innovasjon Norge, Enova, Forskningsrådet og NVE har en rekke programmer hvor virksomheter kan søke støtte til innovative og bærekraftige prosjekter. Det å finne fram i denne jungelen av aktører og virkemidler kan være krevende. 

Vi har solid kompetanse innen konseptutvikling, sammensetning av prosjektpartnere og utarbeidelse av søknader, og ikke minst en «hitrate» det står respekt av! Eksempler på søknader vi arbeider med er konseptutredninger for innovative energiløsninger, etablering av fjernvarme og støtte til energieffektivisering (Enova). Et annet eksempel er søknader til Innovasjon Norge, Regionalt Forskningsfond, Skattefunn, og NVEs finansieringsordning for FoU.

Ta kontakt med oss for en uformell vurdering av din prosjektidé.

Vi hjelper deg med prosjektledelse og rådgivning.

Kontakt oss nå

;

;;