Softwareutvikling

Softwareutvikling

Balcoo arbeider kontinuerlig med softwareutvikling for våre egne løsninger og med tilpasning og videreutvikling på spesifikasjon fra våre kunder.

Det viktigste i den innledende fasen av et softwareutviklingsprosjekt er å virkelig forstå hvordan kunden ønsker at løsningene skal fungere. Vi er derfor grundige med å definere innholdet i utviklingsprosjektene, komme med kreative innspill til funksjonalitet og avklare med kunden at vi er enige om prosjektrammene.

Når dette er på plass, gir vi kunden en pris på utviklingen, en tids- og aktivitetsplan og signerer en avtale om prosjektet.

I gjennomføringen har vi fokus på god prosjektstyring for å sikre at våre utviklingsprosjekter leveres til avtalt tid og kostnad i henhold til spesifikasjon.

Når prosjektet nærmer seg mål tester vi funksjonaliteten på utvalgte brukere, som kan være ansatte hos kunden og/eller eksterne brukere. Tilbakemelding fra testgruppen benyttes til å forbedre løsningen.

Vanlige aktiviteter ved softwareutvikling:

 • Prosjektledelse med erfaren prosjektleder
 • Prosjektetablering med oppstartmøte
 • Utviklingsfase
 1.  Forretningsbehov
 2.  Sikkerhetskrav
 3.  Beskrivelse av applikasjonen og hvilke funksjoner den skal ha
 4.  Driftsbehov for applikasjonen (24/7, etc)
 5.  Implementering av løsning på applikasjonsserver
 6.  Utvikling og implementering av design – Lean UX (Interaksjonsdesign)
 7.  Scrum utviklingsmetodikk
 • Integrering med annen software hos kunden
 • Test av applikasjon og integrasjoner inkl. sikkerhet og GDPR
 • Opplæring i bruk av løsningen kombinert med oppstartsmøte
 • Opplasting av App på Appstore og Google play
 • Akseptansetest og overlevering
 • Brukerstøtte i prosjektfasen

 

 

Vi hjelper deg med softwareutvikling.

Kontakt oss nå